ประกาศศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ฉบับที่  ๐๐๑ / ๒๕๖๑

เรื่อง     รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด

--------------------------------------------------------------------------

          ด้วยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมูลนิธิฯ จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ดาวน์โหลดใบสมัครงานคลิก