โครงการอบรมผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนนักเรียนตาบอด

เรื่อง การใช้สื่อและอุปกรณ์ ICT โรงเรียนประชารัฐ

ในวันที่  21 – 23 มี.ค. 2561 สำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการอบรมผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนนักเรียนตาบอด เรื่อง การใช้สื่อและอุปกรณ์ ICT โรงเรียนประชารัฐ สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ อาคารเบญญาลัย วัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถใช้สื่ออุปกรณ์ ICT ในการเรียนการสอนของนักเรียนตาบอดในอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมี ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเรียนรู้ในยุคดิจิตอล" ในส่วนของกิจกรรมหลักจะเป็นกิจกรรมแนะนำโครงการทรูปลูกปัญญา ได้แก่ การแนะนำอุปกรณ์และสื่อฯ แนะนำสื่อการเรียนการสอน เทคนิคการจัดกิจกรรม ทดลองการใช้งานอุปกรณ์และสื่อ ICT และเทคนิคต่างๆ อีกมากมาย เป็นต้น

**หมายเหตุ : หากต้องการดูรูปภาพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดที่นี่