กิจกรรมรำลึกวันครบรอบก่อตั้งมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

   

        ในวันที่ 2 ธันวาคม 2560 คณะบุคลากรสำนักหอสมุดเบญญาลัย ได้ร่วมกิจกรรมรำลึกวันครบรอบก่อตั้งมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโดยสำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเบญญาลัย ร่วมกับ กลุ่มจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เนื่องในวันครบรอบก่อตั้งมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร (รัชกาลที่ 9 )