K PLUS Beacon แอปใหม่จากธนาคารกสิกรไทย ที่พัฒนาต่อยอดจากผลงานฟินเทค ที่คว้า 2 รางวัลระดับโลก เป็นนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนโลกของผู้บกพร่องทางการมองเห็น ให้ทำธุรกรรมการเงินผ่านมือถือได้เป็นครั้งแรก 
หากอยากสัมผัสประสบการณ์กับแอป K PLUS Beacon สามารถเข้ามาเป็นอาสาสมัครได้ โดยรับ 4 กลุ่มดังนี้ 
- คนตาบอด 
- ผู้มีสายตาเลือนราง 
- ผู้สูงวัย 
- บุคคลทั่วไป

k plus beacon cover

รับอาสาสมัครจำนวนทั้งสิ้น 300 คน สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 24 พ.ย. นี้ ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ 
- K-Contact Center โทร 02-8888888 กด 866 
- เว็บไซต์ธนาคารที่ www.kasikornbank.com/KPLUS-Beacon 
- สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย