คณะอาสาสมัครผลิตสื่อจากบริษัท Beryl 8 Plus ร่วมทำกิจกรรมดีๆ 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ดร.พงษ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร พร้อมด้วยคณะอาสาสมัครจากบริษัท Beryl 8 plus จำกัด มาร่วมทำกิจกรรมอาสาสมัครผลิตสื่อ สำนักหอสมุดเบญญาลัย ขอขอบคุณ ดร.พงษ์ทิพย์ อุรัณวัฒนาพร และคณะจากบริษัท Beryl 8 plus จำกัด ที่มาร่วมเป็นอาสาสมัครในการผลิตสื่อ Daisy และหนังสืออักษรเบรลล์ให้กับน้องๆ ตาบอด ทางสำนักหอสมุดฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ขอให้บุญกุศลที่ทำในวันนี้จงช่วยดลบรรดาลให้ชีวิตครอบครัว และชีวิตการงาน จงประสบแต่ความสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง สุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดสิ่งใด ก็ขอให้สมกับความมุ่งมาก ปรารถนาทุกประการ