เปิดรับสมัครจิตอาสาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครผลิตสื่ออักษรเบรลล์


-----------------------------------------------------------------------

รายละเอียดโครงการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

วันที่จัดกิจกรรม : 12-14 ตุลาคม 2560 

เวลา : 08.00 - 16.30 น.

สถานที่จัดกิจกรรม : สำนักหอสมุดเบญญาลัย 149 หมู่ 6 ซ.วัชรปาณ ถ.มุขมนตรี ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

จำนวนที่รับ : 25 คน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม : ไม่มี

คุณสมบัติ :
     - นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป
     - มีทักษะในการพิมพ์ (Microsoft word)
     - ไม่จำกัดเพศและอายุ
     - พักอาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งอำนวยความสะดวก : น้ำ ชา กาแฟ ขนม อาหารกลางวัน wifi

-----------------------------------------------------------------------


*****สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 044 - 213513

*****หากท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถกรอกแบบฟอร์มสมัครด้านล่างได้เลยนะคะ