เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 สำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนฯ มีโอกาสได้ต้อนรับคณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสุรนารีวิทยา พร้อมทั้งทีมงาน “หนึ่งใจเดียวกัน” ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เข้าถ่ายทำหนังสั้น ตามโครงการ “เสียงใส จุดความสว่างในความมืด” ณ อาคารเบญญาลัย เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ กิจกรรมอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา ติดตามหนังสั้นได้ที่

- Youtube ของกองหนึ่งใจเดียวกัน

- ช่อง 5 ข่าวภาคค่ำ

- หนังสือพิมพ์ข่าวสด

แล้วจะอัพเดทวันเวลาออกอากาศให้ทราบอีกทีนะคะ