บริจาคออนไลน์

 
 

โครงการแหล่งเรียนรู้นอกอาคาร
ร่วมสมทบทุนเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ สำหรับเด็กผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นให้น่าสนใจ ด้วยแนวคิดที่ว่า“การเรียนรู้นั้นไม่ได้เรียนเพียงแค่ภายในห้องเรียนอีกต่อไป” 
นำเอาบรรยากาศธรรมชาติมาช่วยสร้างการเรียนรู้ให้เต็มตามศักยภาพและเพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอกลุ่มเป้าหมาย ท่านที่มีความประสงค์จะสมทบทุนเพื่อโครงการแหล่งเรียนรู้นอกอาคาร สามารถบริจาคได้ตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะ

รายละเอียดผู้บริจาค

โครงการแหล่งเรียนรู้นอกอาคาร

ข้อมูลการบริจาค

บาท
โอนเงิน