บริจาคออนไลน์

 
 

ร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา สำนักหอสมุดเบญญาลัย นอกจากจะส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับคนตาบอดแล้ว เรายังพัฒนาความรู้ ทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดทุกระดับด้วยแนวคิดที่ว่าไม่มีอุปสรรคใดๆมาขวางกั้นคนตาบอดได้ ถ้ารู้ไอที และใช้อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกเป็น ด้วยการเรียนการสอนที่ผ่านมาเรายังขาดแคลนอุปกรณ์ไอที อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเป็นตัวอย่างการฝึกอบรม และสำหรับนักเรียนตาบอดเป็นอย่างมากเช่น เครื่องฟังหนังสือเดซี่ เครื่องขยายหน้าจอสำหรับอ่านหนังสือ เครื่องแสดงผลและจดบันทึกอักษรเบรลล์ กระดาษ A4 สำหรับพริ้นการบ้านส่งอาจารย์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ Flash Drive เป็นต้นท่านที่มีความประสงค์จะสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวสามารถบริจาคได้ตามช่องทางด้านล่างได้เลยครับ

รายละเอียดผู้บริจาค

สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด

ข้อมูลการบริจาค

บาท
โอนเงิน