บริจาคออนไลน์

 
 

เนื่องจากการดำเนินงานของสำนักหอสมุดเบญญาลัยที่ผ่านมาพบปัญหาสื่อสารสนเทศที่มีให้บริการไม่เพียงพอสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ทางสำนักหอสมุดต้องกำหนดแผนการประชาสัมพันธ์รับอาสาสมัครเพื่อเข้ามาช่วยอ่านหนังสือบันทึกเสียง และรับหนังสือไปพิมพ์ที่บ้าน ซึ่งได้รับความสนใจ และได้รับการตอบรับจากอาสาสมัครด้วยดีเสมอมา
แต่พบว่าเสียงที่บันทึกได้ไม่ได้มาตรฐาน มีเสียงเบา เกิดเสียงสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนตลอดเวลา จากการศึกษาปัญหา และการศึกษาดูงานจากห้องบันทึกเสียงหลายที่ พบว่าไมโครโฟนรุ่น Blue-yeti pro เป็นไมที่มีคุณภาพ สามารถมี Sound card ในตัวตัดเสียงรบกวน และตั้งค่าการบันทึกได้หลายลักษณะการใช้งาน ด้วยเหตุนี้ทางสำนักหอสมุดเบญญาลัยจึงมีแผนจะจัดหาไมโครโฟนรุ่นดังกล่าวมาทดแทนในส่วนที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ และมีเสียงไฟแทรก จำนวน 7 ตัว ตัวละ 8,800 บาท
***แต่ยังขาดทุนทรัพย์***
ดังนั้นจึงขอความกรุณาผู้ที่มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนสมทบจัดซื้อไมโครโฟนในห้องบันทึกเสียง หรือสามารถบริจาคเป็นอุปกรณ์รุ่นดังกล่าว ของสำนักหอสมุดเบญญาลัยตามช่องทางการบริจาคด้านล่างนี้นะคะ

รายละเอียดผู้บริจาค

โครงการสมทบทุนซื้อไมโครโฟนสำหรับบันทึกเสียง

ข้อมูลการบริจาค

บาท
โอนเงิน