ถ้าความรักคือ "การให้" เดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนี้ ก็ขอเชิญชวนทุกท่าน ได้ "ให้" ความสุขแก่เด็กผุ้พิการทางสายตา
เพราะโลกทั้งใบเขามืดมิด เขาจึงต้องการมือที่ช่วยนำทางเขาไปสู่อนาคตทางการศึกษาที่สดใส

ร่วมบริจาคเงิน 99 บาทเพื่อต่อฝัน หรือช่วยเป็นจิตอาสา สร้างโอกาสและส่งต่อรอยยิ้ม ให้เด็กไทยผู้พิการทางสายตาต่อไป กับหอสมุดเบญญาลัย...ส่งต่อน้ำใจด้วยการแชร์ สร้างสุขที่ยิ่งใหญ่ให้ตัวคุณ

โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปสู่การผลิตหนังสือให้เด็กๆ ผู้พิการทางสายตา
เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา 2 เมษายน 2559 นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 044-213513 / 095-2631727
http://www.benyalai.in.th/ หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ facebook.com/benyalai
ชื่อบัญชี : มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขบัญชี : 372-2-63851-3
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสามแยกปักธงชัย นครราชสีมา

ร่วมนำทางเป็นแสงสว่างกับเรา

          มาดูกันค่ะว่าคุณสามารถ ร่วมนำทางเป็นแสงสว่างกับเราได้อย่างไรบ้าง

          1. อาสาสมัคร ทางสำนักหอสมุดยังคงต้องการรับอาสาสมัครอยู่เรื่อยๆ เนื่องจากอาสาสมัครเป็นส่วนสำคัญในการผลิตสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเสียงหรือพิมพ์หนังสือเพื่อแปลงเป็นอักษรเบรลล์ ยังมีเรื่องราวอีกมากมาย ที่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นอยากเรียนรู้ มาร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นกันนะคะ

          2.อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ช่วยในการอ่าน (อุปกรณ์แสดงผลอักษรเบรลล์) โปรแกรมช่วยอ่านหน้าจอแล้วแปลงออกมาเป็นเสียงพูด (Screen Reader) เป็นต้น

          3. ต้นฉบับที่เป็นไฟล์หรือรูปเล่ม สำหรับผลิตหนังสืออักษรเบรลล์และหนังสือเสียงระบบเดซี่ เนื่องจากการผลิตหนังสือมาจากกลุ่มสมาชิก และจากการซื้อหนังสือต้นฉบับตามร้านขายหนังสือชั้นนำต่างๆ ซึ่งหากได้หนังสือต้นฉบับในรูปแบบไฟล์หรือรูปเล่ม จะช่วยลดละยะเวลาหรือต้นทุนในการผลิตเป็นอย่างยิ่ง

          4. ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์และการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น เพราะการพัฒนาและจัดทำระบบให้บริการหรือใช้อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกนั้นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้อุปกรณ์เหล่านี้มีราคาแพง และงบประมาณสำหรับการสนับสนุนต้นทุนในการผลิตและให้บริการสื่อต่างๆแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

          5. สนับสนุนของที่ระลึกจากสำนักหอสมุดเบญญาลัย สายรัดข้อมือ อักษรเบรลล์ เรารักพระเทพราคาเพียงเส้นละ 20 บาทเท่านั้น

พร้อมแจ้งหลักฐานในการออกใบเสร็จรับเงินดังนี้

          1) สลิปการโอนเงิน (ตัวจริงหรือสำเนา)

          2) ชื่อ-นามสกุล

          3) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

          4) ที่อยู่ที่ใช้ในการส่งใบเสร็จรับเงิน

โดยหลักฐานทั้งหมดสามารถส่งได้ที่

สำนักหอสมุดเบญญาลัย เลขที่ 149 หมู่ 6 ถนนมุขมนตรี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

หรือ ช่องทาง

          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          Facebook: www.facebook.com/benyalai

          Line: @benyalai

          Tel: 044-213513, 095-263-1727

          Fax: 044-213514 

 

ถ้าความรักคือ "การให้" เดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนี้ ก็ขอเชิญชวนทุกท่าน ได้ "ให้" ความสุขแก่เด็กผุ้พิการทางสายตา
เพราะโลกทั้งใบเขามืดมิด เขาจึงต้องการมือที่ช่วยนำทางเขาไปสู่อนาคตทางการศึกษาที่สดใส

ร่วมบริจาคเงิน 99 บาทเพื่อต่อฝัน หรือช่วยเป็นจิตอาสา สร้างโอกาสและส่งต่อรอยยิ้ม ให้เด็กไทยผู้พิการทางสายตาต่อไป กับหอสมุดเบญญาลัย...ส่งต่อน้ำใจด้วยการแชร์ สร้างสุขที่ยิ่งใหญ่ให้ตัวคุณ

โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปสู่การผลิตหนังสือให้เด็กๆ ผู้พิการทางสายตา
เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา 2 เมษายน 2559 นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 044-213513 / 095-2631727
http://www.benyalai.in.th/ หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ facebook.com/benyalai
ชื่อบัญชี : มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขบัญชี : 372-2-63851-3
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสามแยกปักธงชัย นครราชสีมา