สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (ฟังพูด) SPEAK OUT 3 ม.6
  PDF Print E-mail
ชื่อหนังสือ:      สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (ฟังพูด) SPEAK OUT 3 ม.6
หมวดหมู่:      ภาษาศาสตร์
รหัสหนังสือ:      1131
ผู้ผลิต:      ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด
ISBN:      981-240-152-0
Publisher:      ไทยวัฒนาพานิช
จำนวนหน้า:      100
Owner Name:      Sarunya
Owner Email:      asarunyak@gmail.com
Language:      Not specified
การจัดอันดับ:      0 
รูปภาพ:      no-img_eng.png
เพิ่มในรายการ:     
คำอธิบาย:     

หัวเรื่อง : ภาษาต่างประเทศ, หนังสือเรียน

ระดับชั้น : ม.6

ผู้แต่ง : David Nunan

ครั้งที่พิมพ์ : 2

ปีพิมพ์ : 2551

เล่มจบ : 2

หน้าเบรลล์ : 215

Book owner:      asarunyak

ความคิดเห็น


Please past text to modal