สำนักหอสมุดเบญญาลัย แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

149 หมู่ 6 ซอยวัชรปาณ ถนนมุขมนตรี ตำบลบ้านใหม่

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์มือถือ: 095-263-1727

 โทรศัพท์: 044-213-513

แฟกซ์: 044-213-514

 โซเชียลมีเดีย

Facebook Fanpage : facebook.com/benyalai

Line Fanpage : @benyalai

Instagram Fanpage : benyalai.elib

Google plus Fanpage : benyalai

Youtube Fanpage : benyalai

Twitter : benyalai

 

แผนที่การเดินทางมาสำนักหอสมุดเบญญาลัย

 

แผนที่การเดินทางมาสำนักหอสมุดเบญญาลัย