สำนักหอสมุดเบญญาลัย
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
149 หมู่ 6 ซอยวัชรปาณ ถนนมุขมนตรี ตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000


โทรศัพท์มือถือ: 095-263-1727
โทรศัพท์: 044-213-513
แฟกซ์: 044-213-514
อีเมล: benyalai.elib@gmail.com

Facebook: facebook.com/benyalai
Line: @benyalai
Google Plus: benyalai
Youtube: benyalai
Twitter: benyalai
แผนที่หอสมุดเบญญาลัย

Google Map